Максимална големина на файла 1 MB и формат jpg, png, gif.
     Здравей,
Твоето пожелание се извежда тук
без ограничение в броя символи.

Популярни картички тази седмица